Sistemul „e-Factura” reprezintă o soluţie informaţională de circulație a facturilor fiscale, care asigură validarea facturilor fiscale electronice cu scopul de a stabili corectitudinea completării acestora, efectuarea automatizată a calculelor precum și minimizarea riscurilor aferente documentării tranzacțiilor. Sistemul „e-Factura” are menirea de a asigura formarea și evidența resursei informaționale despre operațiunile economice cu facturi fiscale și este destinat spre aplicare agenților economici din Republica
Moldova.

Beneficiile obținute de către utilizatori din implementarea sistemului „e-Factura” sunt următoarele:

  • Creșterea operativității ce ține de documentarea tranzacțiilor efectuate, necesitând doar de calculator cu conexiune la internet;
  • Reducerea riscurilor de comitere a erorilor la înregistrarea facturilor fiscale și prevenirea evaziunii fiscale prin prezentarea doar a datelor valide privind actorii implicați;
  • Excluderea riscului de pierdere a documentelor pe suport de hârtie, din considerentul că documentarea tranzacțiilor este efectuată atât în sistemul contabil al contribuabilului cât și dublată în cadrul sistemului „e-Factura”;
  • Reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor fiscale prin utilizarea exclusivă a circulației documentelor în mod electronic, ca urmare a creșterii numărului utilizatorilor în cadrul sistemului „e-Factura”;
  • Integrarea sistemelor de contabilitate a contribuabililor cu sistemul eFactura prin intermediul unui serviciu oferit de către Serviciul Fiscal de Stat.

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.

This cource doesn have any resources yet