Sistemul „Cabinetul personal al contribuabilului” este parte componentńÉ a Sistemului Informa»õional al Serviciului Fiscal de Stat »ôi are ca obiectiv de bazńÉ stimularea contribuabililor în utilizarea serviciilor fiscale electronice »ôi interac»õiunea acestora cu Serviciul Fiscal de Stat, exclusiv în mediul online.„Cabinetul personal al contribuabilului” vine sńÉ centralizeze op»õiunile, modulele, func»õionalitńÉ»õile serviciilor fiscale electronice din mediului online, destinate interac»õiunii reciproce a contribuabililor cu Serviciului Fiscal de Stat.

Sistemul oferńÉ instrumentele necesare întru:

  • ob»õinerea online a accesului la serviciile fiscale electronice în mod automatizat;
  • gestionarea accesului la serviciile fiscale electronice individual de cńÉtre administratorul companiei sau persoana împuternicitńÉ de cńÉtre acesta, »ôi anume: suspendare, blocare, deblocare a accesului;
  • recep»õionarea mesajelor remise de cńÉtre Serviciul Fiscal de Stat în adresa contribuabilului »ôi a notificńÉrilor generate automat de cńÉtre sistemele informa»õionale;
  • accesarea serviciilor fiscale electronice de cńÉtre persoanele fizice, juridice, autoritńÉ»õile publice;
  • programarea contribuabililor de a se prezenta la subdiviziunile teritoriale ale Serviciului Fiscal de Stat, în caz de necesitate, întru prestarea serviciilor fiscale publice.   

Course Reviews:

Average Rating 0
0 Ratings
Details
5 Stars 0
4 Stars 0
3 Stars 0
2 Stars 0
1 Stars 0

No reviews yet.